Tillstånd

Eligo Asset Management AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och är ett värdepappersinstitut med nummer FI Dnr 08-8464.

Eligo Asset Management AB har organisationsnummer 556755-4240.

Bolaget har Finansinspektionens tillstånd:

Bolaget har tillstånd:
att    mottaga och vidarebefordra order avseende  finansiella 
        instrument, enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528)
        om värdepappersmarknaden (”LVM”), 
att    bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella
        instrument, enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 LVM, 
att    lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella
        instrument, enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 LVM, samt 
att    förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot
        medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § första 
        stycket 1 LVM 

 

Kontaktuppgifter Finansinspektionen:

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 STOCKHOLM

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80