Medarbetare

Anders Conradzon

- VD

Anders har arbetat inom försäkrings- och finansmarknaden sedan 1987, både som försäkringsförmedlare, styrelseledamot och tidigare VD inom Försäkringsförmedlarbolag och värdepappersbolag. Tillsammans med Thomas Fjällström grundade Anders Svensk Fond & Försäkring AB, Nordisk Fondservice AB och Hjerta AB och har dessutom varit med och lagt grunden för nuvarande WebCap i Sverige AB. 

 

Markus Linnes

- vVD & Portföljförvaltare

Markus har jobbat med kapitalförvaltning sedan 2003. Markus började sin karriär inom kvantitativ fondanalys och har sedan 2006 även arbetat med utveckling av analysmodeller rörande strategisk och taktisk tillgångsallokering. Sedan 2009 arbetar Markus även som portföljförvaltare. Markus har en magister i nationalekonomi och kandidatexamen inom Development studies från Umeå universitet.

 

Paul Kushsh

- Portföljförvaltningsassistent/Administration

Paul arbetar med databas- och modellutveckling och assisterar i modellportföljförvaltningen samt administration. Paul har en magister inom nationalekonomi och kandidatexamen inom företagsekonomi. 

 

Patrik Lövgren

- Administration- och Bokföring

 

Camilla Stark

- Administration och ansvarig för rapporteringar till Finansinspektionen

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80