Cicero Fonder övertar Eligos verksamhet 

Som ett led i de förändringar som har skett på fondmarknaden, med ökande kostnader samt prispress på förvaltningsavgifter, har Eligo Asset Management AB och Cicero Fonder AB kommit överens om att Cicero övertar Eligos verksamhet och förvaltningsuppdrag. Detta innebär flytt av förvaltningen av fonden Eligo Strategifond Offensiv samt modellportföljerna, en flytt som genomfördes den 19 augusti 2019.

Förvaltningsuppdragen kommer att fortgå som tidigare i både fonden och modellportförjerna med samma fondnamn och förvaltningsinriktning. Markus Linnes som har varit ansvarig förvaltare hos Eligo kommer fortsatt att vara huvudförvaltare för fonden och modellportföljerna. Även Paul Kushch  kommer att följa med i flytten till Cicero. Markus kommer att ingå i ett stort och erfaret förvaltningsteam med totalt nio förvaltare. 

Denna förändring innebär positiva effekter både på förvaltnings- och marknadssidan. Cicero har en befintlig marknadsavdelning med betydligt mer resurser än vad Eligo har haft. Samtidigt får Eligos kunder också tillgång till ett betydligt större och bredare produktutbud.

 

Gå gärna in på Ciceros hemsida www.cicerofonder.se för mer information. Du kan på sidan även prenumerera på månadsbrevet.

 

Fondförvaltning

 

Eligo Strategifond Offensiv

Cicero Fonder förvaltar sedan 19 augusti 2019 den globala fonden Eligo Strategifond Offensiv. Eligo Strategifond Offensiv passar den som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på de globala aktiemarknaderna och som är medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig från sitt jämförelseindex. 

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80