Styrelse

Lennart Andersson
- Ordförande

Lennart har arbetat inom försäkring- och finansmarknaden sedan 1971, i början med anställningar i  Trafik- Bore och Trygg- Hansa. Lennart grundade 1985, och var ägare av, GA Försäkringar och CGU Life AB. Lennart har också varit ordförande i Nordisk Fondservice AB,  Capinordic Asset Management AB och Hjerta AB.

Har för närvarande totalt fyra styrelseuppdrag

 

Thomas Almqvist
- Ledamot 

Jurist, född 1958, har varit verksam inom försäkringsbranschen och den finansiella sektorn under hela karriären med anställningar hos såväl Skandia som Folksam. Under ca 20 år har Thomas arbetat med utländska aktörer ( t.ex. Aviva) där huvudsaklig sysselsättning bestod av att i Sverige ansvara för verksamheten, samt att bistå med affärsupplägg och rådgivning inom främst skatterätt och försäkringsrätt. Thomas är idag egen företagare. 

Har för närvarande totalt åtta styrelseuppdrag

 

Mathias Öhman

-Ledamot

Född 1970, Mathias är Vd för Ewiga Försäkringar och har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 1996. Mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete i företag inom branschen och har ett genuint intresse av att utveckla företag. Mathias är sedan 2012 styrelseledamot i branschorganisationen SFM.

Har idag f.n. åtta styrelseuppdrag.

 

Styrelsens deklaration om riskhantering

Styrelsen gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapitalutvärdering, en funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80