Kundklagomål

Bolaget har gett DLA Pipers Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson.

Riktlinjer för klagomålshantering kan erhållas av bolaget på begäran. Mer information kring klagomålshantering hittar du här.

 

Cicero Fonder AB Box 7188, 103 88, Stockholm, Sweden. Tel: 08-440 13 80